Drugie sprawozdanie dotyczące dobrowolnego nieodpłatnego dawstwa krwi krewDrugie sprawozdanie dotyczące dobrowolnego nieodpłatnego dawstwa krwi

Dobrowolne krwiodawstwo – musi opierać się na solidarności i dobrowolności i nie może być źródłem dochodów. Jedynie można prosić o zwrot kosztów podróży, jeżeli takie wystąpią. W większości państw europejskich istnieją przepisy dotyczące krwiodawstwa. W 15 państwach obowiązują również przepisy, w których mowa o postępowaniu karnym w razie nadużyć w krwiodawstwie. Działania promocyjne, kampanie informacyjne, imprezy masowe mają na celu utrzymanie obecnych krwiodawców i zachęcenia nowych osób do uczestnictwa. Obecne przepisy dobrze oddają poglądy w UE w sprawie potrzeb regulacji dobrowolnego krwiodawstwa.

Oddając krew ratujesz życie

Oddając krew ratujesz życie

Będzie dalsza współpraca z Radą Europejską. Wszystkie informacje dotyczące dalszych badań będą przekazywane. Kolejne sprawozdanie przewidziane jest na 2013 r. Głos zabrali: Miroslav Mikolasik, Francoise Grossetete, Horst Schnellhardt, Satu Hassi Honorowe oddawanie krwi zostało poruszone w odpowiednim momencie. Młodzi ludzie nie mają poczucia potrzeby oddawania krwi, a jest to poważny problem wśród starzejącego się społeczeństwa Europy. Kampanie informacyjne nie są wystarczające w państwach członkowskich.

Komisja Najważniejszym zagadnieniem jest wystarczalność procesu krwiodawstwa w Europie. Import krwi jest największym zagrożeniem. Nie można wykluczyć, że w niektórych państwach, wniektórych sytuacjach będzie chęć wzbogacenia się i handlu krwią, co jest niezgodne z postanowionymi założeniami. Podzielane są również obawy o młodych ludzi. Tym problemem zajmują się władze krajowe.